WIEDZA

Zasada działania pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują energię z odnawialnych źródeł jak powietrze, grunt czy woda, aby generować ciepło użytkowe, a także mogą wykorzystać ciepło odpadowe z procesów przemysłowych i gospodarstw domowych. Dzięki temu przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej, pobierając energię z otoczenia i przekształcając ją na ciepło.

System z pompą ciepła obejmuje dolne źródło ciepła, jednostkę pompy ciepła oraz górne źródło ciepła, które współpracują w dystrybucji ciepła lub chłodu w budynku.

źródło: BWP/PORT PC

Czynnik roboczy przekazuje ciepło z dolnego źródła ciepła do górnego źródła ciepła. Dodatkowa energia potrzebna jest do zasilenia sprężarki i pomp. Istnieje możliwość odwrócenia kierunku obiegu pompy ciepła, aby wykorzystać to samo urządzenie zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia. Przy ogrzewaniu, dolne źródło ciepła jest zlokalizowane poza budynkiem (ciepło z powietrza, wody, gruntu). W przypadku chłodzenia, cykl jest odwrócony: budynek sam w sobie jest źródłem ciepła podczas gdy powietrze, woda lub grunt przejmują ciepło.

Alternatywne źródła ciepła

Pompy ciepła powietrzne

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują energię z powietrza otoczenia lub wyrzutowego do ogrzewania, chłodzenia lub podgrzewania wody użytkowej. Mogą być zainstalowane jako jednostki kompaktowe wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Systemy typu split składają się z jednej jednostki wewnętrznej i jednej zewnętrznej.

Ciepło jest zazwyczaj rozprowadzane w domu za pomocą wodnych systemów centralnego ogrzewania lub powietrznych, korzystających z klimakonwektorów lub instalacji wentylacyjnych. Ciągły rozwój technologii umożliwia efektywne wykorzystanie tych systemów we wszystkich strefach klimatycznych.

Pompy ciepła hydrotermalne

Pompy ciepła wykorzystują energię zgromadzoną w wodach podziemnych, powierzchniowych lub morskich. Gdzie dostęp do wód podziemnych jest łatwy, wykonywane są dwa odwierty: jeden jako studnia czerpalna, a drugi jako studnia zrzutowa. Pompy ciepła pobierają ciepło z wody i wykorzystują je do ogrzewania, chłodzenia oraz podgrzewania wody użytkowej.

Ciepło jest często rozprowadzane za pomocą wodnych systemów centralnego ogrzewania lub powietrznych, wykorzystujących klimakonwektory lub instalacje wentylacyjne. Wodne pompy ciepła charakteryzują się wysoką efektywnością ze względu na wysokie temperatury wody jako nośnika ciepła.

Pompy ciepła geotermalne

Gruntowe pompy ciepła wykorzystują energię zgromadzoną w gruncie do ogrzewania, chłodzenia i podgrzewania wody użytkowej.

Ciepło jest pobierane z gruntu za pomocą pionowych i poziomych wymienników ciepła. Zwykle ciepło jest rozprowadzane przez system hydrauliczny lub powietrzny. Gruntowe pompy ciepła mogą efektywnie pracować dzięki stabilnym i stosunkowo wysokim temperaturom gruntu.

Przykład instalacji z pompą ciepła korzystającą z energii aerotermalnej (żródło EHPA)

Przykład instalacji z pompą ciepła korzystającą z z energii geotermalnej (poziome gruntowe wymienniki ciepła – żródło EHPA, BWP)

Przykład instalacji z pompą ciepła korzystającą z energii geotermalnej (pionowe gruntowe wymienniki ciepła – żródło EHPA)

Przykład instalacji z pompą ciepła korzystającą z energii hydrotermalnej (żródło EHPA)