DOFINANSOWANIA

„Czyste Powietrze”

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Weź nawet do 136 200 zł
bezzwrotnej dotacji!

„Mój prąd”

Program „Mój Prąd” wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, czyli takiej, w której osoby wytwarzają energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej.

Chodzi tutaj głównie o:

  • instalacje fotowoltaiczne (PV),
  • magazyny ciepła,
  • magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh,
  • systemy zarządzania energią domową tzw. HEMS (z ang. Home Energy Management System) lub EMS (z ang. Energy Management System).

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

„Moje ciepło”

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł.

„Ciepłe mieszkanie”

Dotacja obejmuje wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe poniżej klasy 5 na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego, zbiorczego źródła ciepła w budynku.

Zakup i montaż:

  • pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze,
  • kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • oraz podłączenie lokalu mieszkalnego do zbiorczego efektywnego źródła ciepła w budynku.
Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 16,50 tys. zł do nawet 41 tys. zł